Strategie

Fabrique is een strategisch digitaal ontwerpbureau. We gebruiken strategie altijd als vertrekpunt voor ons ontwerp. Voor onze klanten zijn we strategisch partner op verschillende gebieden: van bedrijfsstrategie tot branding, van customer journey ontwikkeling tot transformatie naar digitaal. Ook helpen we onze klanten met het opzetten of verbeteren van hun eigen design teams, of design systems.

Service design - service proposition workshop

Strategie zit in ons bloed

We maken nooit zomaar een website of app, maar gaan altijd op zoek gaan naar de vraag achter de vraag. Want om te slagen, heeft een ontwerp een duidelijke richting nodig. We denken middelenvrij en komen zo samen tot de beste oplossing voor jouw langetermijnstrategie.

Hoe wij strategie benaderen

Een sterk concept verbindt strategie en eindresultaat. Het zorgt ervoor dat ze wordt gevoeld in elke vezel van het uiteindelijke middel of middelen. Of het nu gaat om een app, een online winkel of een 'mijn omgeving'.

Strategie kent vele gezichten en invalshoeken. Wij benaderen strategie vanuit het gedachtengoed van Design Thinking. Daarom benaderen we een strategievraag altijd holistisch. We kijken naar de menselijke, zakelijke én technische kant (beter bekend als desirability, viability, feasibility).

We zetten daarbij de volgende drie stappen:

  • Research (desk research, analyse, workshops, interviews, usability research, etc)
  • Reframing van het vraagstuk op basis van de nieuwe inzichten, in de vorm van de ontwikkelde strategie en een heldere design briefing.
  • Validatie van deze strategische richting, zowel tijdens het ontwikkelproces als daarna.

Hoe kunnen we de patiënt het beste digitaal ondersteunen? Het ontwerpproces startte met een Design Sprint, gevolgd door het in kaart brengen van de patiëntreis uitgaande van alle touchpoints. Op basis daarvan ontwikkelden we een concept: een flexibel systeem van digitale middelen voor verschillende mensen en toepasbaar op verschillende zorgtrajecten.

Grip op je ziekenhuisbezoek

UMC Utrecht

We waren vanaf het eerste moment betrokken. Onze invloed ging daarom veel verder dan alleen digitale middelen. We richtten het innovatieproces in, formuleerden de value proposition, bouwden het merk op en ontwierpen de identiteit. En ja, natuurlijk ook het UX en visuele ontwerp van de website en apps.

Volledig online wealth manager

ABN AMRO

Validated learning

Omdat we geloven in learning by doing, passen we liefst het principe van validated learning toe. De beste oplossing om je strategie te toetsen, is door hem in de praktijk te brengen en te leren van de resultaten. Dat is bij projecten waar digitale transformatie een grote rol speelt bijvoorbeeld zeer belangrijk, om te voorkomen dat aannames de waarheid lijken te zijn. Daarom gaan we zo snel mogelijk aan de hand van de ontwikkelde strategie, tactische oplossing bedenken om deze zo in de praktijk te toetsen. Korte doorlooptijden zijn hierbij belangrijk: we willen immers zo snel mogelijk foutieve aannames in beeld krijgen, zodat we kunnen bijsturen. De inzichten die we opdoen, gebruiken we om de strategie aan te scherpen.

Wat werkt voor mij?

De precieze uitvoering van bovenstaande aanpak is per opdrachtgever verschillend. We geloven niet in een one-size-fits-all benadering. Voor een corporate startup is een business model canvas een uitstekende tool om te bekijken of de waardepropositie wel matcht met je doelgroep, voor een MKB-ondernemer kan een aanpassing in de online branding zinvol zijn. Neem contact met ons op als je denkt een strategische vraag te hebben, dan bekijken we samen wat het beste werkt.