Design research

We zijn als ontwerpers van nature empathisch: we kunnen ons goed inleven in de gebruiker. Maar in omgevingen als ziekenhuizen, luchthavens, scholen, concertzalen, stations en musea spelen veel onverwachte factoren een rol. Het is dan onmogelijk een goed product of een service te ontwerpen zonder eerst onderzoek te doen en de context in kaart te brengen.

Design research op het station voor de GVB ticket machine.

Customer journeys in kaart brengen

In veel vraagstukken is begrip van touchpoints en processen onontbeerlijk. En ook voor het realiseren van succesvolle innovaties is design research essentieel. Zo gebruiken we onder andere customer journey mapping om het proces in kaart te brengen die een klant doorloopt naar een aankoop of bezoek toe (en daarna!). Het gaat om het creëren van een visuele representatie van de relatie tussen klant en organisatie, dienst, product of merk vanuit het perspectief van de klant. Het laat de belangrijkste interactiemomenten zien. Bij Fabrique denken we integraal over communicatie, interactie en transactie. We bouwen en ontwerpen al jaren verschillende websites, apps en print voor onze klanten en verbinden die in slimme journeys.

Bij het ontwikkelen van de nieuwe kaartautomaten van GVB, hebben we in iedere fase onderzoek gedaan; exploratief - we observeerden de context en het gebruik van de huidige automaten- en later ook validerend - van de eerste bordkartonnen bouwsels tot aan realistische mock ups in metrostations.

Gemakkelijker je kaartje kopen

GVB Amsterdam

Voor woonstichting De Key brachten we 450 verschillende reparatieverzoeken in kaart door interviews te houden met de klantenservice, de reparatiedienst en de administratie.

De huurder als huisbaas

De Key

Research in het hele proces

Het liefst verweven we design research in het hele proces. Dat past ook mooi in de ‘lean’ aanpak die we vaak hanteren. In de beginfase is research nog zeer exploratief. Met wie hebben we eigenlijk te maken? Wat is het grootste probleem dat we proberen op te lossen? Welk beeld heeft iemand bij een bepaald merk of product? Met welke intenties, twijfels en belangen gaat iemand gebruik maken van hetgeen wij gaan ontwikkelen? Waar gaat hij dat doen? Wat voor invloed heeft de omgeving daarop? Wat zijn de belangrijkste bevindingen in het gebruik van de huidige oplossing?

Wij van wc-eend

Zelf onderzoek doen is leuk, leerzaam en snel. Én essentieel om tegemoet te komen aan onze nieuwsgierigheid. Toch laten we het ook vaak over aan een gespecialiseerd bureau of doen we het allebei. Dat laatste is ideaal; wel zelf de context ervaren en je gebruikers spreken, maar ook de objectieve specialist erbij betrekken. Partners met wie we graag werken zijn Ruigrok Netpanel, Valsplat en Frankly, Green + Webb.