Ipse de Bruggen

Website mobiel en desktop Ipse de Bruggen

Ipse de Bruggen is een van de grootste aanbieders van zorg voor mensen met verstandelijke beperking in Nederland. Het is een zorgverlener met een rijke historie (meer dan 100 jaar) en bekende initiatieven zoals de Jostiband. De website ondersteunt ouders en verwijzers bij het vinden van passende zorg.

Bezoek de website
Website mobiel en desktop Ipse de Bruggen

Ondersteunen bij een complexe zorgvraag

Op basis van interviews met de doelgroep, hebben we samen met experts van Ipse de Bruggen verschillende cliëntreizen uitgewerkt. Hierbij bleek dat het enorm belangrijk is om op de website de verwachtingen te managen over het proces. De reis van de cliënt vormde het startpunt voor het nieuwe design.

Het vinden van de zorg die bij je past

Een mooie uitdaging in het project was het op een gebruiksvriendelijke manier ontsluiten van het complexe zorgaanbod: er zijn veel verschillende diensten, situaties en doelgroepen. Op de oude website was hier minder aandacht voor en dat leverde veel onbegrip, verwarring en telefoontjes op.

Een belangrijke stap die we in het project hebben gezet is het hergroeperen van diensten in logische clusters en het herformuleren van de verschillende producten in normale mensentaal (taalniveau B1). Niet iedereen is bijvoorbeeld bekend met de term ambulant wonen. Vervolgens bieden we op de website verschillende manieren aan om de juiste zorg te vinden.

Mobiel ontwerp website Ipse de Bruggen

Een beeld geven van de geleverde zorg in de praktijk

Uit de interviews met de doelgroep kwam naar voren dat er behoefte is aan het op een praktisch niveau inzicht geven in hoe Ipse de Bruggen zorg levert. De corporate propositie ‘Zorgen voor een goed leven’, vullen we op een concrete wijze in via verhalen. Deze verhalen uit de praktijk zijn op allerlei plekken binnen de website verweven met de meer functionele content. Naast deze praktische insteek, is er ook een plek gecreëerd om de corporate story te verpakken als een soort manifest onder de noemer ‘Hier staan wij voor’. Op deze pagina zijn alle ingrediënten van wat nu zo kenmerkend is voor de zorg die Ipse de Bruggen te lezen.

Sfeerbeeld begeleider en kind Ipse de Bruggen