Nieuwbouwwijk Snellerpoort

Nieuwbouwwijk Snellerpoort Woerden belevingsconcept

Snellerpoort is een nieuwe wijk die gebouwd gaat worden in Woerden en een belangrijke schakel gaat vormen tussen verschillende gebieden. Snellerpoort moet een levendig stadsdeel worden met een mix van functies, waar wonen en werken samenkomen.

Nieuwbouwwijk Snellerpoort Woerden belevingsconcept

Stedelijke energie in een groene vallei

Snellerpoort moet aantrekkelijk worden met veel voorzieningen, zoals scholen, sportclubs, een winkelcentrum en medische voorzieningen. Maar dan zonder de nadelen van de grote stad. Stedelijk dus, maar met een Woerdense maat. Maar hoe ziet zo’n wijk er dan uit? Om alle ideeën, van inwoners tot stedenbouwkundigen, samen te laten komen heeft Fabrique de opdracht gekregen om een belevingsconcept te ontwikkelen op basis van het Masterplan en de Nota Wonen.

Nieuwbouwwijk Snellerpoort Woerden belevingsconcept

Het concept: De Groene Vallei

De lengte van het kavel (700 meter), de ligging (aan het spoor) en de gewenste hoeveelheid woningen en andere functies, in combinatie met het masterplan en de ambitie van de gemeente vroegen om een concept dat niet een compromis was van alle randvoorwaarden maar daar juist bovenuit moest stijgen.

De Groene Vallei, was de naam van het concept dat alle stakeholders verbond. Fabrique verlegde focus naar de ruimte welke omsloten wordt door de bouwblokken. Door deze op te rekken en in ruime mate te voorzien van groen ontstaat een gemeenschappelijke groen vallei. En daar was uiteraard niemand op tegen.

Nieuwbouwwijk Snellerpoort Woerden belevingsconcept

Stedelijk én groen

Kernwoorden voor het nieuwe Snellerpoort zijn: expressief, met zorg ontworpen, flexibel en adaptief, duurzaam en toekomstgericht. De wijk wordt stedelijk maar ook groen. De focus ligt op voetgangers en fietsers, de openbare ruimte is met zorg ingericht met brede stoepen om op te spelen en goede parkeermogelijkheden.

Naar verwachting zal er in 2022 gestart kunnen worden met de bouw, zodat eind 2023 of begin 2024 de eerste bewoners de sleutel krijgen.

Dit project is in opdracht van de Gemeente Woerden, in samenwerking met Ben Kuipers landschapsarchitect en VHP stedebouwkundigen + architekten + landschapsarchitekten (beeldkwaliteitsplan).