Bubble Games

Bewoners kijken door de VR bril van Bubble games

Hoe ontwerp je empathie? En kan VR-technologie hierbij een rol spelen? In dit project onderzoeken we of spanningen tussen groepen – die kunnen leiden tot polarisatie – kunnen worden getemperd door het ontwerpen van empathie. Aan de hand van social design en research waarbij we VR-technologie gebruiken om groepen in elkaars leefwereld te laten stappen.

Bewoners kijken door de VR bril van Bubble games

VR als tool tegen polarisatie

Het project is uitgevoerd door het Bubble Games consortium, ontstaan onder de rook van het Fieldlab Sociale Cohesie van poppodium de Effenaar in Eindhoven. Het consortium bestaat uit de Gemeente Eindhoven, Fabrique, LB MGMT, TU Delft, VR Gorilla, Fonkeling en Fontys.

Experiment

Voor het project is een casus gebruikt waar is ingezoomd op spanningen tussen bewoners enerzijds en jongeren anderzijds in een winkelcentrum in de wijk Meerhoven in Eindhoven. Hier is op dit moment nog geen conflict, maar er zijn behoorlijke irritaties tussen jongeren en bewoners die kunnen leiden tot grote problemen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar oplossingen met een team van ontwerpers, onderzoekers en experts. Het doel was om kennis op te halen over hoe empathie te ontwerpen, aan de hand van een echte case. Dit experiment is de start van een langer lopend project om vanuit kennis middelen te ontwikkelen om spanningen te temperen.

Visuele weergave van het proces van het project

VR Technologie

Er is een interventie ontworpen in de vorm van een journey. Deze is getoetst in de praktijk met twee jongeren (Andy en Bram) en twee bewoners (Pierre en Tjitkse) die elkaar niet kenden maar wel last hebben van de spanningen in het winkelcentrum. Na een intake interview met de deelnemers zijn Virtual Reality opnames gemaakt bij hen thuis en in de wijk. Ze zijn vervolgens in VR in elkaars leefwereld gestapt en werden als het ware ondergedompeld in de dagelijks beslommeringen van de ander om zo meer begrip te krijgen voor elkaar.

Dit effect heeft de verwachtingen overtroffen. In een tijdsbestek van 8 minuten (zo lang duren de filmpjes van de deelnemers) ontstond er heel veel begrip voor de ander. Daarna zijn bewoners en jongeren samen in een co-creatie aan de slag gegaan om ideeën te bedenken voor de problemen in de wijk. Ook ontstond het idee om een wedstrijd te organiseren onder bewoners. Deze ideeën presenteerden ze gezamenlijk aan de gemeente Eindhoven.

Bubble game mensen

Alsof ik je al ken...

Vooraf werd gesteld dat het experiment succesvol zou zijn als het bij droeg aan het verkleinen van de kloof tussen beide zijden. Na uitgebreid onderzoek van de TU Delft, kunnen we concluderen dat de empathie bij de deelnemers sterk is toegenomen. Allen hadden het gevoel elkaar al te kennen door de VR films, vandaar de titel ‘Alsof ik je al ken…’. Ze begrijpen elkaar nu beter en willen graag samen bijdragen aan sociale cohesie in de wijk. Of de spanningen in de wijk verminderen, door o.a. zo’n interventie moet nog blijken op langere termijn.

In Het Parool verscheen in november 2022 een mooi artikel over dit project: "Spanningen in een wijk? Zet partijen een VR-bril op, dompel ze onder in elkaars leefwereld en er is empathie".

Trailer VR film 'Alsof ik je al ken...'

Het vervolg

Dit deel van het project heeft aangetoond dat wanneer design en research hand in hand gaan, bijdragen kunnen worden ontwikkeld om maatschappelijke problemen te tackelen. Dit is echter nog maar het begin. Fontys Hogescholen heeft de handschoen opgepakt om op basis van de verkregen inzichten te kijken of een zogenaamde pocket versie kan worden ontwikkeld.

Wil je de VR-film bekijken?

We organiseren samen met de andere partners in het project viewings van de VR-film. Ben je professioneel of om een andere reden geïnteresseerd, stuur ons dan een mail dan laten we weten wanneer de volgende viewing is.