Museum van de Geest

Logo design Fabrique Museum van der Geest

In november 2020 opende het Museum van de Geest, voorheen bekend als Museum het Dolhuys, haar deuren. In het museum kun je op een interactieve manier meer over je eigen geest én die van anderen ontdekken. Wij gaven het museum een nieuwe merkstrategie, naam en visuele identiteit en verzorgden de openingscampagne.

Bezoek de website
Logo design Fabrique Museum van der Geest

Open van geest

In het Museum van de Geest wordt de bezoeker uitgenodigd een ‘zoektocht naar de geest’ te ondernemen, langs een heel divers parcours, met persoonlijke verhalen, veel kunstwerken, maar ook informatie over de geschiedenis van de psychiatrie.

Elke geest doet ertoe

Het museum staat nadrukkelijk voor een inclusieve benadering ten aanzien van het onderwerp. Iedereen doet er toe, er is geen onderscheid, het museum omarmt de verscheidenheid van hoe we denken en doen en probeert stigma’s over geestelijke gezondheid weg te halen. Elke geest doet ertoe en mag er zijn.

MVDG concept

Neuronen die verbinden

Gedachten ontstaan in ons brein door middel van miljarden zenuwcellen die verbinden en verbreken. Dit biologische proces vormt de basis van de nieuwe visuele stijl. De stippen zijn neuronen die verbinden en verbreken en vormen samen een flexibele stijl. De stijl sluit zo goed aan op de uitgangspunten van het museum: associatief, emergent en niet-hiërarchisch.

Visuele stijl Museum van de Geest, design Fabrique
Flyer overzicht Museum van de Geest, design Fabrique
De geest zoekt naar verbanden en verbinding, naar betekenis in vorm. De stipletter staat letterlijk voor ‘connecting the dots’, verbinding van gedachtes. Door vorm en functie samen te laten vallen onstaat een balans tussen inhoud en verbeelding.

Menno Cruijsen Art director

Kijkje in de ziel

In het logo, gebaseerd op een variabel lettertype, zie je het proces van gedachtenvorming terug, van kleine geïsoleerde stippen tot de verbinding die letters en betekenis vormen. De stippen zijn ook te gebruiken om illustraties vorm te geven. Op affiches kun je als het ware door de stippen heen kijken, om op zo’n manier iets van het museum te ontdekken. Net alsof je iemands gedachten kunt lezen, een stukje van zijn of haar ziel kunt zien.

Qua kleurkeuze gaan we ook uit van het brein, bestaande uit de linker- en rechterhersenhelft die zowel verschillend als complementair zijn. Het kleurenpalet voor Museum van de Geest is uitgebreid, met als uitgangspunt dat de kleuren die je toepast altijd contrasterend zijn van elkaar maar elkaar dus ook heel mooi ondersteunen.

Het museum heeft 2 locaties, beide locaties hadden voorheen een eigen naam. Om de locaties met elkaar te verbinden hebben we ervoor gekozen het één museum te laten zijn met 2 locaties: Museum van de Geest | Dolhuys en Museum van de Geest | Outsider Art.

Foto affiche Museum van der Geest tekst Gek of Geniaal
Flyers MVDG in Amsterdam

Dynamische identiteit onderstreept inclusiviteit

Museum van de Geest ziet zichzelf als een museum voor inclusiviteit. Ze wil stigmatisering van minderheden of andersdenkenden aan de kaak stellen. Duidelijk maken dat iedereen uniek is en dus gelijk. De nieuwe stijl draagt hier aan bij, doordat we een dynamic identity van hebben gemaakt, die symbool staat voor de verscheidenheid van hoe mensen denken. Dit ‘gedachtengoed’ staat centraal in de nieuwe stijl, waarmee het museum zich ook visueel echt onderscheidt van andere musea.

Producten overzicht volgens nieuwe stijl Museum van de Geest