Amanda Boomstra over SXSW: 'Er is grote behoefte aan empathie in design'

CreativeNL en New Dutch Wave trokken deze week samen op op SXSW in Austin. CreativeNL is de internationaliseringsportal van de Topsector Creatieve Industrie, die creatieve professionals stimuleert om ook in het buitenland te ondernemen en ze waar mogelijk onder de aandacht brengt van buitenlandse opdrachtgevers - in dit geval via de handelsmissie/het consortium van New Dutch Wave.

Samen met Nils Adriaans produceerden zij een serie interviews met bezoekende vakgenoten. Dit is deel 1 met Amanda Boomstra, Studio Director van Fabrique, die naar Austin, Texas ging 'om te horen wat de stand van zaken is op verschillende thema’s: UX design, tech en politiek'.

Amanda Boomstra

Wat heeft je inhoudelijk het meest getroffen?

'Ik was vooraf benieuwd naar hoe ver de nieuwste ontwikkelingen in AR/VR zouden zijn en welke nieuwe of verbeterde toepassingen er zijn bedacht. Het vooruitzicht op Web3/Metaverse brengt veel beloftes. Maar dat is helaas niet heel concreet geworden. En ik wilde graag meer horen over AI en de ontwikkelingen daarin beter begrijpen.

Nu we vijf dagen verder zijn kan ik zeggen dat de talks en keynotes waarin wordt gesproken over hoe de democratie en de menselijke maat (bewust) worden ondermijnd door AI heel impactvol zijn. Van wetgeving tegen abortus en LHBTIQ+ in de VS tot alle issues omtrent het gebruik van persoonlijke data. Dat zijn zowel talks die gaan over hoe Facebook bewust in stand houdt dat met AI en bepaalde functionaliteiten fake news massaal kan worden verspreid ten bate van winst-maximalisatie, als talks die gaan over hoe binnen de EU en in de VS wordt omgegaan met wet- en regelgeving voor de tech industrie en wat de verschillende politieke en economische visies van deze twee werelddelen daarop zijn. En dat is zorgelijk.'

Wat zie jij als de belangrijkste ontwikkeling als het over tech en creativiteit gaat?

'Mij vielen vooral twee dingen op. Op het niveau van waarden is er grote behoefte aan empathie in design. Zowel om vooringenomenheid tegen te gaan in AI, als om digital services te ontwerpen waar mensen echt iets aan hebben en in de dienstverlening menselijk contact mogelijk maken op de momenten waarop dat echt gewenst is.

Het tweede is de zoektocht naar een waardevolle overbrugging van echt naar digitaal en van digitaal naar echt, bijvoorbeeld in de mode-industrie. Zo zag ik een voorbeeld van het Nederlands bureau Your Majesty dat de tactiliteit van materialen zo echt mogelijk probeert weer te geven in een digitale omgeving om merken online te helpen bij het ontwerpen en produceren van hun collecties. Deze technologie moet een acceptabel duurzaam alternatief worden voor het reizen en samenkomen op beurzen.'

Wat is de spannendste trend die jij bent tegengekomen op SXSW?

'Waar ik optimistisch van werd, zijn enkele voorbeelden waarbij social activism en digitale platformen elkaar weten te vinden. Zo heeft Snapchat een Head of Policy Partnerships and Social Impact aangesteld. Zij heeft als taak om belangrijke sociale trends of problemen te herkennen en daarvoor oplossingen te bedenken waarbij Snapchat als platform kan fungeren. Zo heeft zij een initiatief geleid dat ervoor heeft gezorgd dat Snapchat een module ging ontwikkelen waarmee gebruikers via de app worden geïnformeerd over de werking van democratie en hoe het kiesstelsel werkt. Uiteindelijk hebben vorig jaar 1,2 miljoen mensen zich geregistreerd om te gaan stemmen! Deze functionaliteit moet er ook voor gaan zorgen dat meer jonge mensen zich aangemoedigd voelen om zelf politiek actief te worden en zich verkiesbaar te stellen. Dat zal echte verandering teweeg kunnen brengen, namelijk meer diversiteit in de politiek.

Wat ik ook spannend vind is dat er heel veel over Web3 of the Metaverse wordt gesproken door mensen die allemaal hun eigen verbeelding daarop los laten... maar dat niemand echt weet wat het is of zal worden. Er is veel optimisme over de mogelijkheden om digitale platformen beter te maken, maar er wordt weinig gesproken over hoe we de huidige problemen met big tech en digitale technologie gaan oplossen, laat staan beter ontwerpen en ontwikkelen in Web3. Wat dat betreft vestig ik mijn hoop op de wet en regelgeving vanuit de EU, die zorg moet dragen voor een eerlijke markt, transparantie en integriteit van digitale platformen en digitale producten en diensten.'

Wat zijn de grootste maatschappelijke uitdagingen waar we als creatieve industrie voor staan en waarbij we dankzij technologie kunnen helpen?

'Een groot probleem is de bias die voortkomt uit AI. AI is nog verre van perfect en moet echt met menselijke inzichten en interventies worden verbeterd. Dat kan wellicht snel beter worden, maar zal nog jaren in beslag nemen. Dat is iets waar de mensen van Meta hun handen vol aan zullen hebben als ze de Meta(uni)verse echt beter willen maken dan het huidige Web2.

En waar aan de ene kant social media fake news massaal en razend snel kan verspreiden, kan social media ook geweldig betekenisvol worden voor het bottom up vergroten van kennis over en aanjagen van betrokkenheid bij het democratisch proces. Zie het voorbeeld van Snapchat.'

Wat zie jij als de voornaamste kracht van de Nederlandse creatieve industrie?

'Het zit in ons culturele DNA om over de grenzen heen kijken naar de ontwikkelingen in de wereld en het vakgebied. We gaan graag samenwerkingen aan, met onze klanten en binnen de sector. Er zijn ook veel niet-Nederlandse ontwerpers en developers in dienst van de vele Nederlandse digitale agencies. Culturen en ideeën komen samen en we zijn niet bang om te experimenteren.

Tot slot zijn we ook graag kunstenaars en hebben we de kracht van de verbeelding (schilderkunst, architectuur, literatuur en design). We hebben design als ambacht hoog in het vaandel.'

Welke vernieuwing zie jij het liefst in jouw vakgebied? Waar word jij extreem warm van?

'Waar ik voor ga is user centered design. Wij hebben als ontwerpers de taak om de eindgebruiker te vertegenwoordigen in het ontwerpproces. Daar tegenover staat de opdrachtgever, een merk, die we graag helpen om vanuit hun onderscheidend vermogen de echte problemen en uitdagingen te kiezen en ze uit te dagen om (innovatieve) keuzes te maken. Dit is wat mij betreft geen nieuw verhaal, maar wel nog altijd het meest relevante en tijdloze.'

Tenslotte, als je moet kiezen: impact of (veel) omzet?

'Facebook en andere grote bedrijven maken de wereld kapot door eindeloos te willen groeien in omzet, ten koste van mensen, milieu en democratische waarden en normen. Allemaal shareholder driven. Dus wat denk je dat ik hier zal antwoorden?'

Dit artikel is eerder verschenen op de website van Adformatie, met dank aan Nils Adriaans.

Meer lezen over SXSW? Bekijk dan dit artikel en video ‘Soms leiden commerciële belangen toch tot iets goeds’ met Amanda op Emerce.

Contact met ons opnemen? Dat kan natuurlijk ook! Gebruik hiervoor ons
contactformulier.