Conversie optimalisatie


De livegang van je website is een belangrijk moment. Een mooie mijlpaal. Maar het werk is dan zeker niet klaar. Voor blijvend succes is het essentieel om je website na livegang converterend te houden en continu bij te sturen. Daarom analyseren we bij Fabrique bezoekersgedrag. Door periodiek samen te analyseren en te optimaliseren zorgen we voor een maximaal resultaat.

CRO cyclus bij Fabrique

Wat is conversie optimalisatie?

Conversie optimalisatie, oftewel CRO (conversion rate optimization), gaat over het effectief inrichten van een website zodat bezoekers meer waardevolle handelingen verrichten. Met ‘conversie’ bedoelen we het omzetten van een bezoeker naar een kopende klant, en ‘optimalisatie’ staat voor het optimaliseren van een website zodat een bezoeker converteert. Simpel gezegd willen we met hetzelfde aantal bezoekers meer conversies binnenhalen.

Onze aanpak

CRO is een cyclisch, continu proces waarbij we na iedere testronde naar de cijfers kijken. We werken altijd volgens 5 stappen.

1 Doelen bepalen

Met meetbare doelen bepaal je het succes van je website. In een kick-off meeting stellen we samen de KPI’s op die de basis vormen voor het CRO-traject.

2 Analyseren

Wanneer we de doelstellingen hebben bepaald, starten we met het analyseren van de aanwezige analytics-tools. Denk hierbij aan Google Analytics, Google Tag Manager, Google Optimize en Hotjar. Ontbrekende tools installeren we zelf en richten we in. We maken een dashboard waarin de belangrijkste cijfers in één oogopslag zichtbaar zijn. Zo vertalen we abstracte data naar concrete inzichten.

3 Hypotheses opstellen

Aan de hand van onze analyze en observaties brengen we de knelpunten in kaart. Deze zetten we vervolgens om in toetsbare hypotheses. Samen bepalen we welke hypotheses we als eerste testen.

4 Ontwerpen en testen

We ontwerpen varianten van bestaande knelpunten om onze gemaakte aannames te onderzoeken. Het testen van de designs doen we met verschillende methoden en technieken, zoals:

  • A/B testen
  • Heatmaps
  • Usability tests

5 Evalueren en implementeren

De bevindingen uit de test verwerken we in een overzichtelijk rapport. Vervolgens besluiten we samen welke oplossingen we doorvoeren.

Het resultaat

Conversie optimalisatie is een effectieve methode om bezoekers beter, sneller en gemakkelijker jouw gewenste flows te laten volgen. Het is een continu proces. Elke week een beetje beter worden. Elke maand meer conversie. We blijven actief betrokken om er non-stop voor te zorgen dat jouw doelen succesvol worden vervuld.