Onze services Design research

Onze services Design research

Design research is onlosmakelijk verbonden met nieuwsgierigheid. De nieuwsgierigheid om je gebruiker te leren kennen. Zijn intenties, verwachtingen, twijfels, belangen, én de context waarin hij zich begeeft. Daarom zoeken we de gebruiker op. In zijn natuurlijke omgeving.

We zijn als ontwerpers van nature empathisch: we kunnen ons goed inleven in de gebruiker. Maar in omgevingen als ziekenhuizen, luchthavens, scholen, concertzalen, stations en musea spelen veel onverwachte factoren een rol. Het is dan onmogelijk een goed product of een service te ontwerpen zonder eerst onderzoek te doen en de context in kaart te brengen. In service design-vraagstukken is begrip van touchpoints en processen onontbeerlijk. En ook voor het realiseren van succesvolle innovaties is design research essentieel.

Research in het hele proces

Het liefst verweven we design research in het hele proces. Dat past ook mooi in de ‘lean’ aanpak die we vaak hanteren. In de beginfase is research nog zeer exploratief. Met wie hebben we eigenlijk te maken? Wat is het grootste probleem dat we proberen op te lossen? Welk beeld heeft iemand bij een bepaald merk of product? Met welke intenties, twijfels en belangen gaat iemand gebruik maken van hetgeen wij gaan ontwikkelen? Waar gaat hij dat doen? Wat voor invloed heeft de omgeving daarop? Wat zijn de belangrijkste bevindingen in het gebruik van de huidige oplossing?

Voor redactie-tool SmartOcto gingen we "undercover" en liepen met webredacteuren mee om hun context in kaart te brengen. Voor woonstichting De Key brachten we 450 verschillende reparatieverzoeken in kaart door interviews te houden met de klantenservice, de reparatiedienst en de administratie.

Research is nieuwsgierigheid in actie. Ook onderzoek doen vergt creativiteit!

Met alle inzichten gaan we aan de slag. We gaan zo snel mogelijk weer de straat op, of richten een testlab in. Nu om de eerste concepten, ideeën en hypotheses te testen bij de beoogde doelgroep. Blijkt dat we nog nieuwe vragen hebben? Dan doen we aanvullend onderzoek. 

Bij het ontwikkelen van de nieuwe kaartverkoopautomaten van GVB, hebben we in iedere fase onderzoek gedaan; allereerst exploratief - we observeerden de context en het gebruik van de huidige automaten- en later ook validerend - van de eerste bordkartonnen bouwsels tot aan realistische mock ups in metrostations. En voor de Allerhande Koken-app hebben we telkens na een paar scrum-sprints een usability onderzoek gedaan. We blijven itereren zodat we continu de output kunnen testen en verbeteren.

Van sfeer proeven tot diepte-interview

Het is altijd de moeite waard om er op uit te gaan en de gebruikscontext op te zoeken. En om alle andere kanalen en middelen van je klant goed te leren kennen. Ontwerpen we een webshop voor een mode-merk zoals Expresso, dan zoeken we ook de fysieke winkel op. Werken we aan de multimediatour voor het Van Gogh Museum, dan gaan we naar het museum om zelf het museumbezoek te ervaren, de kunstwerken te bekijken en de bezoekers te ondervragen. Gaat het project over het verbeteren van de dienstverlening? Dan leggen we ons oor te luister in het call centre om te achterhalen met welke vragen de klanten op de proppen komen.

Wij van wc-eend

Zelf onderzoek doen is leuk, leerzaam en snel. Én essentieel om tegemoet te komen aan onze nieuwsgierigheid. Toch laten we het ook vaak over aan een gespecialiseerd bureau of doen we het allebei. Dat laatste is ideaal; wel zelf de context ervaren en je gebruikers spreken, maar ook de objectieve specialist erbij betrekken. Partners met wie we graag werken zijn Ruigrok Netpanel, Valsplat en Frankly, Green + Webb.

Meer weten over design research?

Bel Matthijs.

06-51031486

Of laat een bericht achter.

Bel mij terug

Kijk verder

Draai je telefoon een kwartslag, dan ziet onze site er een stuk beter uit!