Things That Talk geeft studenten een platform en brengt historische objecten samen

Vanaf deze zomer kun je thuis vanuit je luie stoel de mooiste ontdekkingen van studenten bekijken. Onder het motto 'Exploring humanities through the life of objects' lanceren we samen met Universiteit Leiden en Q42 het platform Things That Talk waarmee studenten historische objecten, die normaal achter gesloten deuren blijven, een stem geven.

22 juli 2020
Verhaal in Things that talk over Olga Lobo

De ambitie was helder: onderwijs en onderzoek nader op elkaar aan laten sluiten. Een nieuwe educatieve website moest studenten, docenten en wetenschappers op een gebruiksvriendelijke manier historische onderzoeks- en collectie-objecten laten toevoegen en metadateren. Allemaal vanuit de gedachte dat dingen ook de moeite waard zijn om te bestuderen en beeld niet slechts een illustratie bij de tekst is, maar dat de objecten zélf een stem hebben: Things That Talk.

Vanwege het succes van Below the Surface en Rijks Studio, websites die eveneens verhalen vertellen met ultra-resolutie foto's van historische artefacten, waren Q42 en Fabrique de uitgelezen partijen om samen ook dit platform op te zetten. Klein detail, maar wel iets waar we met elkaar heel trots op zijn: het platform is de afgelopen periode vanwege de coronacrisis volledig 'op afstand' ontworpen, gebouwd en voorzien van content.

Een identiteit die spreekt

De objecten, gefotografeerd in hoge resolutie, spelen de hoofdrol op het platform en zijn de verbinder tussen het verhaal en het publiek. Als gebruiker kan je kiezen; ga je op zoek en ontdek je zo achter de verschillende markers stukjes informatie - of volg je een van de verhaallijnen die de redacteuren voor je maakten?

Het merk Things That Talk is gewaagd. Het felle groen is energiek en is de meest gebruikte kleur in chat-apps, wat tot de verbeelding spreekt op Things That Talk. Het vetgedrukte logo is een eerbetoon aan de oorsprong van het onderzoek, dat vaak in tekst wordt geschreven. De stijl is pragmatisch tot stand gekomen. Alle elementen uit de identiteit draaien om het creëren van ruimte voor de verhalen en objecten.

Het resultaat is een platform waarin studenten de meest bijzondere verhalen samenbrengen. Zo vertelt een student Asian Studies het verhaal van een afgeknipte Chinese staart uit de negentiende eeuw. Een studente Griekse en Latijnse taal en cultuur brengt kleitabletten in de vorm van palmbladeren onder de aandacht met daarop een van de vroegste schriftvormen. En een onderzoeker laat aan de hand van voorwerpen uit het huis van zijn oma de geschiedenis van Suriname, Nederland en de verwevenheid met de slavernij de revue passeren.

Desktop and mobile view of things that talk overview page

Interinstitutioneel en publiek platform

Onder leiding van Fresco Sam-Sin is het platform in nauwe samenwerking van studenten en docent-onderzoekers van de faculteit Geesteswetenschappen, Universitaire Bibliotheken Leiden, Rijksmuseum van Oudheden en Nationaal Museum van Wereldculturen tot stand gekomen.

Bij gebruik van het prototype bleek dat gebruikers echt gemotiveerd zijn om informatie toe te voegen en te verrijken. De volgende stap is dan ook om het platform uit te breiden, zodat iedereen die kennis heeft over bepaalde objecten aan het onderwijs- en onderzoeksplatform kan bijdragen. Uiteindelijk doel is om van Things That Talk een interinstitutioneel en publiek platform te maken.


Meer weten? Bekijk de Things That Talks case op onze website. Of bekijk meerdere cases binnen de branche 'Onderwijs en wetenschap'.