Fabrique wint pitch Zuidas.

De Amsterdamse Zuidas is in een korte tijd uitgegroeid tot een zaken- en woonwijk van internationale allure. Een gebied met ambitie dat nog volop in ontwikkeling is. De Zuidas staat aan het begin van een nieuwe grote bouwoperatie: Zuidasdok. Met het thema ‘Perspectief op de Zuidas’ won Fabrique de pitch voor de campagne rondom Zuidas/Zuidasdok.

8 december 2016

Zuidasdok is een project van de gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat en ProRail. Het project gaat de bereikbaarheid van de Zuidas en het noordelijk deel van de Randstad verbeteren, zowel voor het openbaar vervoer als over de weg. Dit wordt onder andere bereikt door uitbreiding van station Amsterdam Zuid en het gedeeltelijk ondergronds brengen van de A10 Zuid.

Naast de infrastructuur zal het gebied zelf de komende jaren ook nog verder ontwikkeld worden. Met het ambitieuze project groeit de Zuidas uit tot duurzaam gemengd stedelijk centrum voor wonen, werken en recreëren. Maar de werkzaamheden zullen ook de nodige overlast met zich meebrengen. Dat vraagt om een overkoepelend communicatieconcept.

Fabrique combineerde in de pitch voor de campagne de kenmerkende ambitie van de Zuidas met leefbaarheid. Onder het motto ‘Perspectief op de Zuidas’ willen we bewoners, reizigers en mensen die werken in het gebied op alle kanalen informeren over de werkzaamheden, ontwikkelingen en bewegingen rondom de Zuidas. Vanuit een menselijk perspectief en met een toon en stijl die helder, solide, bezield en empathisch is. En soms verrast met een knipoog.

Amsterdam Zuidas waardeerde het winnende pitchvoorstel van Fabrique vooral om de doeltreffende eenvoud en de goede toepasbaarheid. We gaan de identiteit nu verder uitwerken in on- en offline middelen, zoals advertenties, brochures, een digitaal platform met real time informatie over werkzaamheden en routes. Maar bovenal gaan we een sterk merk neerzetten; een merk dat ambitie combineert met leefbaarheid en dat alle doelgroepen de Zuidas laat omarmen.