Nieuwe website ROC Mondriaan: studeren in de Haagse regio.

Een site waarin de diverse opleidingen en de 26 scholen van het ROC Mondriaan centraal staan. Dat was waar het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) in Haaglanden naar op zoek was in haar nieuwe website.

16 oktober 2013

ROC Mondriaan staat middenin de maatschappij en leidt studenten en cursisten op tot betrokken medemensen. Zo werken studenten Uiterlijke verzorging voor Serious Request. En zijn er studenten voor hun studie actief bij ADO Den Haag en de City Pier City-loop. Daarnaast is het ROC nauw verbonden met de regio Haaglanden en onderhoud zij goede contacten met regionale instellingen en het bedrijfsleven voor onder meer stages en gastlessen.

Samen met het ROC startten we een strategische sessie waarin we met elkaar bepalen wat de focus wordt van de nieuwe website. Zo zal de nieuwe site zich richten op de potentiële student, krijgen de opleidingen en de scholen een centrale plek en willen we vooral de verbondenheid met de regio laten zien. Om tussentijds feedback te ontvangen op ons concept en ontwerp kwamen we regelmatig bijeen met de stuurgroep, aangevuld met studenten van het opleidingscentrum. Zo konden we tussentijds ook echt toetsen of ons idee en uitwerking de doelgroep daadwerkelijk aansprak.

De verbondenheid met de regio werd het uitgangspunt voor de nieuwe website. ROC Mondriaan durfde te kiezen voor een expressieve homepage. Hier vind je een collage waarin de hele regio is verbeeld. Foto’s van verschillende steden en opleidingen, maar samen een geheel.
‘Wat wil jij studeren in de Haagse regio?’ is de eerste vraag die je als bezoeker krijgt. Wie direct antwoord heeft op deze vraag komt snel bij de opleidingspagina. Weet je nog niet wat je precies wilt studeren, dan kun je de optie ‘Iets met… wzxhzdk:0’ kiezen of de interessetest doen. Studenten die al een duidelijke voorkeur hebben om in een bepaalde plaats te studeren bekijken meteen welke campus zich daar bevindt.

Wij ontwikkelden deze website in samenwerking met onze technisch partner Q42. Het resultaat van de nieuwe site van ROC Mondriaan is een frisse, kleurrijke, toegankelijke website die én de behoefte van de gebruiker ondersteunt én uitdraagt waar ROC Mondriaan voor staat.